Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/28/2019 in all areas

  1. 1 point
    @Propje1988 heb je al een test gedaan? Hoop voor je dat ie positief is. Het wachten is inderdaad verschrikkelijk. Ik heb gisteren de punctie gehad wat ik verschrikkelijk vond maar voel me nu gelukkig weer beter. Hoe heb jij dat ervaren? Ik zie er een beetje tegenop voor de utrogestan balletjes. Meestal als ik wat inbreng krijg ik meteen een reactie daarbeneden. Had jij alleen maar wat krampen na het inbrengen?
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×

Important Information

Terms of Use