Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/01/2019 in all areas

  1. 1 point
    @Vrouwke77 goede avond, sorry voor de late reactie. In Gent gaan we met de menopur dosering naar 300 eenheden waar in Eindhoven 150 gegeven werd. Daarnaast doen ze daar meteen icsi en plaatsen ze de embryo's terug na 5 dagen en gaan we het met meerdere embryo's proberen. Lees dat het bij jou er goed uitziet, proficiat en hopen op een mooie en probleemloze zwangerschap. We duimen voor je
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×

Important Information

Terms of Use