Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/20/2021 in all areas

  1. Lief dat je er naar vraag, we hebben zondag nog een extra check gehad maar ziet er naar uit dat het kleiner is geworden. Dus we mogen gelukkig met alles door. Morgen de punctie en hopelijk dit keer wat embryo's Als morgen geen gekke dingen te zien zijn mogen we een evt verse terugplaatsing
    1 point
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×

Important Information

Terms of Use