Jump to content
  • entries
    4
  • comments
    2
  • views
    932

Onze weg tot zover


patrician

677 views

 Share

Wijhadden heel lang een bekende donor. Echter, in België werkt menalleen met anonieme donoren via een spermabank, dus is hij nu buitenbeeld. Op een ander forum schreef ik regelmatig over deontwikkelingen rondom onze kinderwens. Dit kopieer ik nu even naarhier en dan zal ik jullie daarna bijpraten tot de allerlaatstedingen. Voor de duidelijkheid zet ik even de datum van het postenvoor een nieuw berichtje.

 

(26-11-2012) Helaasnog altijd geen zwangerschap hier, maar wel nieuwe ontwikkelingen.Aangezien Daphne de laatste tijd haar cyclus weer erg onregelmatigheeft (onregelmatiger dan hij vaak toch al was) zijn we een tijdjegeleden naar het ziekenhuis in Heerlen geweest. Daar zei men glasharddat men niets ging doen, Daphne moest eerst maar flink afvallen. Datze al behoorlijk wat kilo's kwijt is maakte niet uit.

Wehebben het toen een tijdje laten rusten en bezig geweest met afvallen(met succes overigens). Voornamelijk bij Daphne, daar ben ik heel eerlijk in, maar ook bij mij zijn er wel wat kilo's af. Niet veel, maar toch.

 

Vorigeweek zijn we voor het eerst naar het ziekenhuis in Genk geweest. Hierwil men wel helpen, ondanks een wat hoger BMI. In elk geval wordt nueerst gekeken of er lichamelijk belemmeringen zijn voor eenzwangerschap. Hiervoor hebben we vandaag een radiologisch onderzoekgehad en over 2 weken moeten we terug en krijgt Daphne een inwendigeecho. Ook hebben we vorige week bij het eerste gesprek bloed latenprikken en moet dat over 2 weken nog eens. Dan krijgen we ook deuitslagen van het radiologisch onderzoek en de inwendige echo. Eenpaar dagen later hebben we dan nog een gesprek met een psychologealdaar en de IVF-consulente.

 

Enignadeel (althans, niet meteen voor ons hoor!) is dat men in Belgiëuitsluitend met anonieme donoren werkt en dat de vriend die ons zouhelpen dus nu "buitenspel" staat. Maar dat heeft hijgelukkig heel goed opgepakt.

 

Voorlopigrichten we ons eerst nog op Daphne. Mede ook omdat zij zekerheidheeft met haar werk enzo. Ik heb wat dat betreft gewoon totaal geenzekerheid op mijn werk of ik kan blijven ja of nee. En Daphne heefteen vast contract. Dus als zij zwangerschapsverlof heeft straks, danblijft er in elk geval inkomen van haar binnenkomen. Maar wanneer hetbij Daphne nou niet zou lukken (waar we even niet vanuit gaan), dangaan we uiteraard bij mij proberen.

 

(10-12-2012) Zoalsbeloofd even een update naar aanleiding van ons bezoek aan hetziekenhuis in Genk vandaag. Eigenlijk zijn we nog niet heel veelwijzer. Daphne heeft weer bloed moeten laten afnemen en een inwendigeecho gehad en daarna moesten we naar de kamer van de gynaecoloogkomen. Het enige wat ons daar werd meegedeeld is dat naar aanleidingvan de echo is gebleken dat Daphne een typisch beeld heeft wataangeeft dat ze PCOS heeft. Dat wil zeggen dat (even een stukjegekopieerd van wikipedia)

 

Polycysteus-ovariumsyndroomof PCOS is een aantal samenhangende afwijkingen, waarbij vaak(kleine) cysten in de eierstokken aanwezig zijn. De afwijkingenworden waarschijnlijk veroorzaakt door, en of gaan gepaard methormonale afwijkingen. Hierdoor ontwikkelen zich in de eierstokken(ovarium) meerdere (poly) cystes. De eicellen groeien niet ofonregelmatig, waardoor er geen of onregelmatig een eisprong optreedten vrouwen onregelmatig of niet menstrueren. Doordat de eisprongonregelmatig of geheel niet plaatsvindt zijn deze vrouwen verminderdvruchtbaar.”

 

Daphneheeft nu Metformine meegekregen. Dat kan de vruchtbaarheid weerbevorderen doordat het helpt de eicellen te laten rijpen. Bovendienhelpt het als het goed is bij het afvallen. Volgende week moeten wedan weer terug naar die psychologe en de IVF-consulente. Wat daarprecies gaat gebeuren weet ik niet, maar dat laat ik maar een beetjeop me af komen. En 8 januari moeten we weer terug naar de gynaecoloogen dan gaat hij (zei hij vandaag) echt alle uitslagen bespreken. Maargoed, dat laatste zei hij 2 weken geleden ook…

 

Inelk geval is de onzekerheid nog niet weggenomen, maar ik hoop dat datdan in januari wel echt gebeurt, zodat ik ook echt wat meer vooruitdurf te kijken…

 

Hetis wel ff lastig om dat te horen. Aan de andere kant, het is mogelijkhiermee om zwanger te worden. Een vriendin van ons heeft ook PCOShoorden we vandaag en die heeft 3 kinderen gekregen (waarvan éénhelaas overleden tijdens de zwangerschap omdat de navelstreng om zijnnekje was gedraaid), dus het kan wel. Maar het moet gewoon weer eveneen plekje krijgen.

 

InHeerlen heeft men dat nooit geconstateerd toen ze een inwendige echodeden bij Daphne (dat is het enige wat ze daar gedaan hebben). Duswat dat betreft nu wel wat meer duidelijkheid, maar de vorige keerzei hij dat we vandaag ook de uitslagen van de eerdere bloedafname enhet vorige onderzoek zouden krijgen. En die hebben we dus niet. Hijwel, maar wij dus niet. Maar goed, het is nu maar weer afwachten totwe weer naar hem toe moeten en dan hopen we wel de uitslagen tehoren...

 

(20-12-2012) Daarben ik weer. Vanmorgen dus eerst een gesprek gehad met de psychologe.Zij begon gelijk al nadat ze zichzelf had voorgesteld dat ze niet zougaan analyseren, maar dat het meer een informatief gesprek zou zijn.Ze wilde uiteraard wat dingen over ons weten (hoelang we samen zijn,wanneer onze kinderwens ontstond, hoelang we daar al mee bezig zijnenzo) en daarna hadden we het even over de keuze voor (nu dus)anoniem donorschap. Zij benadrukte dat zij zelf liever ziet datmensen met anonieme donoren werken dan met bekende omdat de kans dateen bekende donor uiteindelijk toch meer een rol wil spelen in deopvoeding en dergelijk vaak toch groot blijkt te zijn. Maar goed, zijwerken alleen maar met anonieme donoren, dus wat dat betreft maaktdat verder ook niets uit. Verder vroeg ze nog naar wat voor werk wijdoen en hoe wij om willen gaan met vragen van ons kindje betreffendezijn of haar papa. Daarop hebben wij gezegd dat we uitgaan van hetkindje en dat op het moment dat dat kindje ons vragen gaat stellen,we ook langzaam zullen vertellen hoe het gekomen is dat hij of zij erdan is. Of we daarbij gebruik gaan maken van boekjes ofzo weten wenog niet, het is een optie die we zeker niet zomaar afslaan, maar hetkan ook zijn dat we helemaal geen boekjes nodig hebben.

 

Daarnaeen gesprek met de IVF-consulente. Die was overigens de eerste in debezoeken die we tot nu toe hebben gebracht aan het ziekenhuis in Genkdie echt behoorlijk uitliep, maar dat even terzijde. Zij gaf ons nogwat aanvullende informatie en legde uit het het inseminatie trajectstraks in werking gaat. Verder vertelde ze over de spermabanken waarzij mee samenwerken (2 grote spermabanken uit Denemarken) en heeft zevoor het uiteindelijk bestellen van de "rietjes" met daarinhet sperma onze bloedgroep en de uiterlijke kenmerken van onsopgeschreven. Verder hebben we wat informatie gekregen over de kostenen wat papieren ondertekend. We konden nog wel even nadenken of we 3of 6 "rietjes" wilden bestellen. Dat moet gelijk betaaldworden. Het is wel zo dat als we 6 "rietjes" zoudenbestellen en we blijken voor Daphne maar 2 of 3 nodig te hebben, datdie andere 3 voor mij bewaard kunnen blijven. Dus de kans dat onzekindjes een bloedband gaan krijgen is dan wel wat groter.

 

8januari moeten we weer terug voor een gesprek met de gynaecoloog zelfwaarin hij ons ook alle uitslagen gaat geven en dan zullen we horenof en wanneer we kunnen starten... En dan wordt 2013 hopelijk ONSjaar icon_biggrin.gif

 

(22-12-2012) Vandaagzijn wij vertrokken naar mijn ouders in Assen. Zij wisten nog nietvan onze kinderwens. Althans, niet dat we daarmee bezig waren. Maarvanavond heb ik het ze via een gedicht verteld. Ze vinden het allebeiheel leuk, er kwamen natuurlijk wel verschillende vragen, maar vindenhet wel heel leuk en spannend voor ons. Hieronder het gedicht wat ikgeschreven had:

Lieve pap & mam

 

Via deze manier

willen wij u wat vertellen

Iets wat wij niet wilden doen

tijdens het bellen

 

Wij vinden het tijd

voor eennieuwe stap in ons leven

een nieuwe stap waarin wij

onze liefde door willen geven

 

Dit doen wij natuurlijk wel

richting Jolly, Buddy & Spikey

en naar die drie toe

Hebben wij het goed onder de knie

 

Wat wij nu graag willen

is een wondertje zo teer en klein

Waar wij, en velen om ons heen

heel gelukkig en blij mee zullen zijn

 

Om dit te verwezenlijken

lopen wij bij een ziekenhuis

en zorgen we samen

voor een goed thuis

 

Hopelijk gaat onze wens

komend jaar in vervulling

Maar dat vertellen we dan

natuurlijk eerst in kleine kring

(08-01-2013) Vandaag hadden we een gesprek met de gynaecoloog vanwege alle uitslagen en dergelijke. Hij gaf aan dat men een verkleving in de baarmoeder had geconstateerd. Dit was op zich niets ernstigs, maar door die verkleving zou de kans op een miskraam een heel stuk groter zijn. Daarom adviseerde de gynaecoloog ook om een ingreep te doen, waarbij de verkleving weggehaald zou worden.

 

Wel gaf de gynaecoloog aan dat het, ook zonder ingreep wel mogelijk zou zijn om zwanger te worden. Dus wat dat betreft waren we wel gerust gesteld. Alleen die ingreep was natuurlijk wel een beetje een domper. Maar als het beter zou zijn... Om de grootte van de verkleving te bekijken was wel een 3D echo nodig.

 

(15-01-2013) Daphne is met haar moeder voor een 3D echo naar Genk geweest. Dit om te kijken hoe groot de verkleving zou zijn. De vrouw die de echo deed gaf aan dat zij het idee had dat het wel meeviel, maar dat ze het wel eerst nog wilde overleggen. Als wij dan weer bij de gynaecoloog komen, dan zouden we horen of de ingreep raadzaam was of niet.

 

(23-01-2013) Gesprek met de gynaecoloog. Hij gaf aan dat het toch raadzaam zou zijn om de ingreep uit te voeren. Daarvoor kreeg Daphne nu medicatie mee om een menstruatie op te wekken. Als ze dan ongesteld wordt, moeten we bellen en moet Daphne langs om een afspraak te maken voor de ingreep (dit omdat de gynaecoloog anders bang was dat er een communicatie fout zou ontstaan). Daarnaast heeft Daphne al anticonceptie meegekregen om te voorkomen dat ze vlak voor de ingreep ongesteld gaat worden.

 

(07-02-2013) Daphne is naar Genk geweest voor het maken van een afspraak voor de ingreep. Deze zal zijn op 5 maart. Tot die tijd moet ze in elk geval de anticonceptie blijven slikken.

 

(05-03-2013) Het is zover. Daphne krijgt haar ingreep. Mijn schoonmoeder is ook met ons meegegaan, zodat ik niet alleen in de wachtkamer hoefde te zitten wachten. Uiteindelijk bleek de verkleving toch iets minder groot dan verwacht. Men heeft hem wel verholpen. Daarnaast is er een poliepje aangetroffen en gelijk verwijderd, maar hiervan verwachtte men niet veel ernstigs.

 

(11-03-2013) Terug voor controle na de ingreep. Alles blijkt er rustig uit te zien en we hebben eindelijk echt groen licht. :D Daphne moet nu tot en met 31 maart de pil blijven slikken en daarna moeten we bellen zodra ze ongesteld wordt, zodat we kunnen beginnen met de eerste KID poging.

 

O ja, ook niet onbelangrijk natuurlijk... We hebben vandaag de "rietjes" mogen bestellen. Dus deze zullen er dan in april ook zeker zijn :D

 

(03-04-2013) Gebeld met het ziekenhuis voor een afspraak voor de eerste echo: 5 april.

 

(05-04-2013) Eerste echo voor de eerste KID poging. Echo en bloedafname. Daarnaast hebben we Puregon meegekregen (één ampul van 600IE en een ampul van 300IE) om tot en met 11 april te injecteren. 12 april moeten we dan weer terug voor een nieuwe echo en bloedafname. Daarnaast hebben we ook gelijk de Pregnyll meegekregen :D

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use